Professional Services

Professional Services

Uw kantoor kan rustig zaken doen

Advocatenkantoor

Onder advocatenkantoor wordt mede begrepen de eenpitter en de kostenmaatschap.

Advocaten in dienstbetrekking

De advocaat in dienstbetrekking (niet zijnde bij een advocatenkantoor) is de advocaat die de praktijk uitoefent in dienst van een werkgever als bedoeld in de Verordening op de advocatuur.