Professional Services

Professional Services

Aanvraag beroeps­aansprakelijkheids­verzekering voor advocaten in dienstbetrekking

Gewenste dekkingen

Standaard eigen risico

Het standaard eigen risico bedraagt EUR 2.500,- per aanspraak, ongeacht de hoogte van het verzekerd bedrag.

U betaalt per jaar calculated value

Bovenstaande premie is exclusief administratiekosten en 21% assurantiebelasting.
De jaarpremie is exclusief assurantiebelasting en administratiekosten van EUR 25,-.


Terug

Bel mij terug

Contact gegevens

U heeft gekozen voor de mogelijkheid om teruggebeld te worden. Wij hebben hiervoor een aantal gegevens van u nodig. Houdt u er rekening mee dat wij u alleen terug kunnen bellen tijdens kantooruren (maandag - vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur).Bevestiging

Uw verzoek is verzonden. Wij zullen u op het door u opgegeven tijdstip terugbellen.

Toch nog een vraag?

Neem contact met ons op: +31 20 4305939.
Info.aps@aon.nl

Gegevens advocaat

Gegevens advocaten

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10Aanvullende gegevens

Ingangsdatum verzekering

Eerdere aanspraken


Elders lopende verzekering


Verdeling werkzaamheden


Gegevens Verzekeringnemer

Algemene gegevens

Adresgegevens

Contactgegevens

Betaalgegevens


Slotvragen

Bekendheid met omstandigheden

Verzekeringshistorie


Akkoordverklaring

Ik verklaar dat de bovengenoemde antwoorden juist en volledig zijn en ga hierbij akkoord met de toepassing van de Polisvoorwaarden Compact aansprakelijkheidsverzekering voor de advocatenpraktijk NAP070-01 en bijbehorende Clausules, de Dienstenwijzer, AVG bijlage (PDF documenten, zoals vermeld op onze website (www.professionalservices.nl) en met het afsluiten van de verzekering onder voorbehoud van een positieve UBO check en acceptatie door verzekeraars. De verzekeringnemer/aanvrager is zelf verantwoordelijk voor de juiste beantwoording van de vragen. Verzekeraars moeten immers aan de hand van de gegeven antwoorden een juiste inschatting van het risico kunnen maken. Wanneer later, na het afsluiten van de overeenkomst, is gebleken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, kan het recht op uitkering worden beperkt of zelfs vervallen. Dit is vastgelegd in artikel 7:928 BW. Indien u met opzet tot misleiden van verzekeraars heeft gehandeld of als zij bij kennis omtrent de ware stand van zaken de verzekering nimmer zouden hebben gesloten, hebben zij het recht de overeenkomst op te zeggen.Service informatie Aon Professional Services

Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent over onze werkwijze. Wij raden u aan onze dienstenwijzer (PDF document) op uw computer te bewaren.

Privacy

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, worden door ons gebruikt voor het verwerken van uw verzoek om informatie, offertes en financiële producten. Tevens gebruiken wij deze persoonsgegevens om eventueel contact met u op te nemen naar aanleiding van de offerte, voor het tot stand brengen van de verzekering en voor de door ons verleende diensten. Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Dit vragen wij ook van andere partijen met wie wij uw gegevens delen. Meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens kunt u vinden in onze privacyverklaring.

Bevestiging

Uw gegevens zijn verzonden. Hartelijk dank voor uw aanvraag. U krijgt een ontvangstbevestiging per e-mail. Na acceptatie door de verzekeraar mailen wij u een definitieve dekkingsbevestiging, ook handig richting de NOvA. De uiteindelijke polis ontvangt u per reguliere post.

Toch nog een vraag?

Neem contact met ons op: 020 - 430 52 64 (lokaal tarief).